Texels Nieuws

Het zomergevoel van Texels Seumerfeugel

18 mei 2018

kleine afbeelding

Oudeschild, Texel, 18 mei 2018

Het zomergevoel van Texels Seumerfeugel

 

De Texelse Bierbrouwerij lanceert op 19 mei a.s. haar nieuwe zomerbier: TexelsSeumerfeugel, een dorstlessend tarwebier dankzij de combinatie van frisse citrus en zeekraal met een verrassende, lichtzilte afdronk. Seumerfeugel betekent badgast op z’n Texels, een fenomeen dat Texel zeer bekend is. Maandenlang zie je ze niet. En opeens, zodra de zon begint te schijnen, komen ze op heel Texel tevoorschijn: Seumerfeugels. Badgasten op weg naar het strand. Op zoek naar verkoêling, frisse wiend en de zilte zéé. En dan heerlijk in het sóntje met een koud biertje in de hand.

 

 Een vleugje Texel in je bier

In Texels Seumerfeugel proef je de Texelse tarwe en de zeekraal, ruik je de zilte Waddenlucht en frisse wind, voel je de zon schijnen op je schouders en kriebelt het zand tussen je tenen. Het eilandgevoel is belangrijk voor Texels; iedereen het vrije, oprechte gevoel geven dat je krijgt zodra je op Texel bent. Het bier van Texels is sinds de oprichting van de brouwerij in 1999 nauw verbonden met de ongerepte natuur van Texel. Het eiland met zijn zuivere water, gefilterd door de duinen. Door het unieke klimaat met meer zonuren en minder regen groeien gerst en tarwe tot uitgesproken dikke korrels. Dit alles proef je in het bier.

 

Seumerfeugel, een frisse jongen

Texels Seumerfeugel oogt licht van kleur en is troebel. Het is een droog tarwebier met een frisse, licht zurige smaak, o.a. verkregen door gebruik te maken van sauer mout. De hopsoorten (Hallertau Mittelfrüh en Saphir), ook droog gehopt, zorgen voor de lichte bitter en frisse citrustonen. De zeekraal geeft een lichtzilte afdronk, die de juiste karakteristieken uit het bier naar boven haalt. Net als andere Texels bieren wordt ook Texels Seumerfeugel navergist op fles en fust. Texels Seumerfeugel heeft een laag alcoholgehalte van 3.9%, ideaal op warme dagen.

 

Lancering op Texel en aan vaste wal

Op 19 mei wordt Texels Seumerfeugel op Texel geïntroduceerd tijdens het Speciaalbierfestival van café De Slock in Den Burg. Op 24 mei komt de Seumerfeugel aan vaste wal bij het Bierproeffestival van de Week van het Nederlandse bier in Den Haag. Vanaf 28 mei is het zomerbiertje in heel Nederland verkrijgbaar in horeca en slijterij.

 

 Over Texels

Sinds 1999 maken de brouwmeesters van de Texelse Bierbrouwerij hun bijzondere bieren. Gebrouwen met traditioneel vakmanschap en eigentijdse technologieen duinwater, tarwe en gerst van het eiland zelf. Dat maakt alle speciaalbieren tot een puur product van Texel.

De Texelse familie bestaat inmiddels uit 12 speciaalbieren. Texels Skuumkoppe, Vuurbaak, Stormbock en Goudkoppe zijn gerenommeerde jongens. Daarbij is er ook een specifiek seizoensaanbod, zoals het diep robijnrode Texels Bock voor de herfst en Texels Springtij, een stevig blond lentebier met een bloemig aroma.

Met Seumerfeugel biedt Texels een nieuwe dorstlessende, zomervariant met een eigen gezicht, die tegelijkertijd ook goed in de familie past.

Actievoorwaarden "Ben jij een echte Texels Seumerfeugel?"

17 mei 2018

Actievoorwaarden  "Ben jij een echte Texels Seumerfeugel?" 

Actievoorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van Texelse Bierbrouwerij B.V., welke bekend staat onder de naam ‘ Ben jij een echte Texels Seumerfeugel? ’ (hierna verder te noemen “Actie”).

1.1.2 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de Actie zijn verkrijgbaar via onze Facebook en Instagrampagina welke doorverwijst naar de actiepagina (hierna verder te noemen “Actiesites”).

1.1.3 Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Texelse Bierbrouwerij B.V. handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

1.1.4 De Actie wordt georganiseerd door Texelse Bierbrouwerij B.V. ter promotie van Texelse Bierbrouwerij B.V., gevestigd aan de Schilderweg 214 Oudeschild, Texel.

1.1.5 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 

2. DE ACTIE

2.1 Specificatie Actie

2.1.1 De Actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de Actiesites.

2.1.2 De Actie loopt van 19 mei 2018 tot 1 september 2018, waarna deelname niet meer mogelijk is.

2.1.3 De prijzen die beschikbaar zijn: een rondleiding in de brouwerij met een kijkje in de keuken tijdens het brouwen van Texels Seumerfeugel voor 2 personen in 2019 en voorkeur voor een andere biersoort is het in te zetten in 2018. In te zetten t/m 30 mei 2019.

2.1.4 Texelse Bierbrouwerij B.V. en/of zijn toeleveranciers van de prijzen zullen de eventueel door de winnaars van de Actie verschuldigde kansspelbelasting voor hun rekening nemen. De gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

2.1.5 Deelnemers aan de Actie maken kans op de in artikel 2.1.3 bedoelde prijs.

2.2 Deelname

2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze Actie, mits deze woonachtig is in Nederland, en met inachtname van deze Actievoorwaarden.

2.2.2 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, is niet toegestaan.

2.2.3 Deelname geschiedt door het achterlaten van de contactgegevens op de facebook  of Instagram pagina.

2.2.4 Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten:

a) medewerkers van Texelse Bierbrouwerij B.V.;

b) andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze Actie betrokken zijn.

2.2.5 Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen (extra) communicatiekosten verschuldigd.

2.2.6 Deelname aan deze Actie kan uitsluitend via de Facebook- en Instagram pagina.

2.2.7 Door deelname aan de Actie geeft deelnemer, indien hij of zij de prijs wint, Texelse Bierbrouwerij B.V. tevens het recht om zijn/haar naam en foto voor promotionele doeleinden van Texelse Bierbrouwerij B.V. te gebruiken, zowel voor online als offline gebruik.

2.3 Vaststelling van de winnaar

2.3.1 De bepaling van de winnaars zal plaatsvinden naar keuze van de Texelse bierbrouwerij B.V.. Er zal één keuze binnen de Actieperiode plaatsvinden na afloop van de campagne.

2.3.2 De winnaars krijgen op de dag van de keuze een persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Texelse Bierbrouwerij B.V., is het oordeel van laatstgenoemde bindend. De winnaar(s) kunnen tevens bekend gemaakt worden op de website en eventuele andere uitingen.

2.3.3 Indien binnen de gestelde termijn in het persoonlijk bericht aan de winnaar de prijs niet zijn opgehaald/ c.q. in ontvangst is genomen, zal de prijs voor diegene vervallen.

2.3.5 Overige deelnemers ontvangen geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.3.6 De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet aanvaarden van de prijs wordt deze niet uitgekeerd.

 

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Aansprakelijkheid Texelse Bierbrouwerij B.V.

3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Texelse Bierbrouwerij B.V. garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat zijn Actiesites zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

3.1.2 Texelse Bierbrouwerij B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door hem te verstrekken prijzen. Texelse Bierbrouwerij B.V. geeft geen enkele garantie op de door hem te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

3.2 Aansprakelijkheid derden

3.2.1 Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt, geldt onverminderd voor derde toeleveranciers van Texelse Bierbrouwerij B.V. c.q. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/ de prijs.

 

 

4. SLOTBEPALINGEN

4.1 Voorbehoud

4.1.1 Texelse Bierbrouwerij B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien het van mening is dat dezen misbruik

maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;

b) wijzigingen en verbeteringen op de facebook- en Instagram pagina aan te brengen of de toegang tot de facebookpagina te beperken en/of te beëindigen;

c) deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijs te wijzigen of de Actie voortijdig te

beëindigen; voor zover het dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 Vragen en klachten

4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen worden verzonden naar de Texelse Bierbrouwerij B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de Deelnemer meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij De Kansspelautoriteit (Postbus 298, 2501 CG Den Haag, 070-302 1300, info@kansspelautoriteit.nl).

4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze

4.3.1 Op deze Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

4.4 Persoonsgegevens

4.4.1 Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan Texelse Bierbrouwerij B.V. de toestemming om hem informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van Texelse Bierbrouwerij B.V. te doen toekomen. Texelse Bierbrouwerij B.V. zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Beerwulfbrouwerijverkiezing

3 mei 2018

facebook hans

Wij zijn provinciewinnaar geworden in de provincie Noord-holland van de Beerwulfbrouwerijverkiezing. We kunnen nu ook nog meest bijzondere brouwerij van Nederland worden. Alleen we hebben jou stem nodig!  Klik op onderstaande link en stem op de Texelse Bierbrouwerij. 

www.beerwulfbrouwerijverkiezing.nl

Tot en met 13 mei kan er op de 12 provinciewinnaars worden gestemd voor de titel "Meest bijzondere brouwerij van Nederland". 

Alvast bedankt!

AH-buitendag

16 maart 2018

AH buitendag

Het voorjaar staat weer voor de deur. Tweede paasdag (2 april) is het zover de Albert Heijn buitendag. En de Texelse Bierbrouwerij doet mee!

Albert Heijn geeft aan dat zij tijdens de AH Buitendag de bezoekers kennis willen laten maken met alles wat het land te bieden heeft. Bijna 80 bedrijven, van boer tot bierbrouwerij verspreid over het hele land, openen de deuren van hun bedrijf. Schrijf je  in voor de open dag dan ben je zeker van een plekje tijdens de rondleiding in de Texelse Bierbrouwerij. Er zal alleen geen productie plaats vinden in verband met tweede paasdag. 

https://ahbuitendag.ah.nl/ 

Texels Vuurbaak actievoorwaarden

8 februari 2018

Texels Vuurbaak actievoorwaarden

Actievoorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van Texelse Bierbrouwerij B.V., welke bekend staat onder de naam ‘Vuurbaakactie’ (hierna verder te noemen “Actie”).

1.1.2 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de Actie zijn verkrijgbaar via onze Facebookpagina welke doorverwijst naar de actiepagina (hierna verder te noemen “Actiesite”).

1.1.3 Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Texelse Bierbrouwerij B.V. handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

1.1.4 De Actie wordt georganiseerd door Texelse Bierbrouwerij B.V. ter promotie van Texelse Bierbrouwerij B.V., gevestigd aan de Schilderweg 214 Oudeschild, Texel.

1.1.5 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 

2. DE ACTIE

2.1 Specificatie Actie

2.1.1 De Actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de Actiesite.

2.1.2 De Actie loopt van 1 februari 2018 tot 31 maart 2018, waarna deelname niet meer mogelijk is.

2.1.3 De prijzen die beschikbaar zijn: een exclusieve avondexcursie in Texels’ vuurtoren inclusief een overnachting op Texel en rondleiding in de brouwerij, voor 2 personen. In te zetten t/m 30 mei 2018.

2.1.4 Texelse Bierbrouwerij B.V. en/of zijn toeleveranciers van de prijzen zullen de eventueel door de winnaars van de Actie verschuldigde kansspelbelasting voor hun rekening nemen. De gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

2.1.5 Deelnemers aan de Actie maken kans op de in artikel 2.1.3 bedoelde prijs.

2.2 Deelname

2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze Actie, mits deze woonachtig is in Nederland, en met inachtname van deze Actievoorwaarden.

2.2.2 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, is niet toegestaan.

2.2.3 Deelname geschiedt door het achterlaten van de contactgegevens op de facebook pagina.

2.2.4 Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten:

a) medewerkers van Texelse Bierbrouwerij B.V.;

b) andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze Actie betrokken zijn.

2.2.5 Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen (extra) communicatiekosten verschuldigd.

2.2.6 Deelname aan deze Actie kan uitsluitend via de Facebookpagina.

2.2.7 Door deelname aan de Actie geeft deelnemer, indien hij of zij de prijs wint, Texelse Bierbrouwerij B.V. tevens het recht om zijn/haar naam en foto voor promotionele doeleinden van Texelse Bierbrouwerij B.V. te gebruiken, zowel voor online als offline gebruik.

2.3 Vaststelling van de winnaar

2.3.1 De bepaling van de winnaars zal plaatsvinden naar keuze van de Texelse bierbrouwerij B.V.. Er zal één keuze binnen de Actieperiode plaatsvinden na afloop van de campagne.

2.3.2 De winnaars krijgen op de dag van de keuze een persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Texelse Bierbrouwerij B.V., is het oordeel van laatstgenoemde bindend. De winnaar(s) kunnen tevens bekend gemaakt worden op de website en eventuele andere uitingen.

2.3.3 Indien binnen de gestelde termijn in het persoonlijk bericht aan de winnaar de prijs niet zijn opgehaald/ c.q. in ontvangst is genomen, zal de prijs voor diegene vervallen.

2.3.5 Overige deelnemers ontvangen geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.3.6 De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet aanvaarden van de prijs wordt deze niet uitgekeerd.

 

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Aansprakelijkheid Texelse Bierbrouwerij B.V.

3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Texelse Bierbrouwerij B.V. garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat zijn Actiesite zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

3.1.2 Texelse Bierbrouwerij B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door hem te verstrekken prijzen. Texelse Bierbrouwerij B.V. geeft geen enkele garantie op de door hem te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

3.2 Aansprakelijkheid derden

3.2.1 Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt, geldt onverminderd voor derde toeleveranciers van Texelse Bierbrouwerij B.V. c.q. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/ de prijs.

 

4. SLOTBEPALINGEN

4.1 Voorbehoud

4.1.1 Texelse Bierbrouwerij B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien het van mening is dat dezen misbruik

maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;

b) wijzigingen en verbeteringen op de facebookpagina aan te brengen of de toegang tot de facebookpagina te beperken en/of te beëindigen;

c) deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijs te wijzigen of de Actie voortijdig te

beëindigen; voor zover het dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 Vragen en klachten

4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen worden verzonden naar de Texelse Bierbrouwerij B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de Deelnemer meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij De Kansspelautoriteit (Postbus 298, 2501 CG Den Haag, 070-302 1300, info@kansspelautoriteit.nl).

4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze

4.3.1 Op deze Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

4.4 Persoonsgegevens

4.4.1 Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan Texelse Bierbrouwerij B.V. de toestemming om hem informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van Texelse Bierbrouwerij B.V. te doen toekomen. Texelse Bierbrouwerij B.V. zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Een exclusieve avondexcursie in de Texelse vuurtoren winnen?! Dat kan nu. Met Texels Vuurbaak! Geef met beeld (en tekst) aan in de Facebookpost waarom jij Texels Vuurbaak zo graag drinkt en het verdient om deze unieke excursie voor 2 personen, inclusief een weekendje Texel en een rondleiding in de brouwerij, te ervaren. 

Dan kiezen wij de meest originele inzending op 31 maart! Via www.facebook.com/texelsbier Kan u mee doen aan de Facebookactie.

 

Groei Texelse Bierbrouwerij

7 februari 2018

De Texelse Bierbrouwerij groeit en op de huidige locatie lopen we over drie tot vier jaar tegen onze grenzen aan. Dan moeten we verhuizen naar een nieuwe plek. De gemeente wil voor ons het bedrijventerrein van Oudeschild uitbreiden zodat we daar onze nieuwe brouwerij kunnen bouwen. Een aantal mensen heeft bezwaren tegen de nieuwbouw. Dat is hun goed recht en wij nemen de zorgen heel serieus. Daarom gaan we zorgvuldig te werk en nemen we alle betrokkenen mee in het proces. Op 18 juli hebben wij een voorlichtingsavond op de brouwerij georganiseerd om onze plannen toe te lichten en met de omwonenden te spreken. Ook hebben wij met dorpscommissie van Oudeschild gesproken en zijn er nog individuele gesprekken gevoerd met betrokkenen. Er is ook goed overleg met de gemeente en de raadsleden zijn op de hoogte van onze plannen.We zijn nu een kleine brouwerij en we worden ietsje groter. Wat we willen bouwen past bij Texel, en heeft Texelse proporties.

1.We gaan in de eerste fase minder dan een kwart van het terrein bebouwen. Daar kunnen we minstens 10 jaar mee vooruit. Er worden getallen genoemd van 350.000 hl,  dat is maar een stip op de horizon. De nieuwe brouwerij bestaat niet uit één groot gebouw, maar uit allemaal losse gebouwen met ongeveer dezelfde bouwhoogte als ons huidige gebouw. Alleen aan de kop van het terrein is een bouwhoogte van 15 meter gepland vanwege de hoogte van de moutsilo’s.

2. Als we op het nieuwe terrein beginnen rijden er zo’n 8 vrachtwagens per dag. Die mogen niet door het dorp Oudeschild rijden, maar gaan via De Waal en om Den Burg heen naar de Pontweg.

Ik vind het belangrijk dat er straks een mooie brouwerij komt die past in de omgeving en past bij Texel. Een brouwerij waar nu ruim 60 mensen werken die voor het overgrote deel op Texel wonen. Een brouwerij bovendien waar iedereen trots op kan zijn en die ons de mogelijkheid geeft om mensen te laten genieten van een stukje Texel.

 

Marten van der Loeff

Leuk om te lezen, artikel op Nu.nl

26 augustus 2017

IMG 4947

'Voor de Texelse bierbrouwerij begint de zomer in het voorjaar'

Gepubliceerd: 26 augustus 2017

NUzakelijk spreekt in een reeks zomerinterviews met Nederlandse ondernemers die het extra druk hebben in de zomer. Deze week: Marten van der Loeff, algemeen directeur van de Texelse bierbrouwerij in Oudeschild.

"Voor ons begint de zomer al in het voorjaar", vertelt Van der Loeff. "Vanaf maart zetten we alle zeilen bij, en beginnen we een voorraad op te bouwen voor de zomer. Vooral van de populaire zomerbieren Skuumkoppe en Wit willen we begin juni genoeg op voorraad hebben."

Die voorraad is hard nodig, want in de zomerperiode verkoopt de brouwerij fors meer bier. In de maanden juni tot en met augustus is de afzet ongeveer 30 tot 40 procent hoger dan in de rustigere maanden. Die stijging is met 50 procent het grootst op het eiland zelf. Op de vaste wal stijgt de verkoop met zo’n 30 procent.

Het is niet verrassend dat de bierconsumptie op het eiland stijgt gedurende de zomermaanden. Texel heeft bijna 14.000 inwoners, maar in een jaar meer dan een miljoen bezoekers, van wie een groot deel het eiland in de zomerperiode aandoet.

Speciaalbieren

Maar ook buiten de zomer redt de bierbrouwerij zich prima. De bierproductie steeg tussen 2004 en 2016 van duizend hectoliter naar dertigduizend hectoliter, zegt Van der Loeff. Het bier doet ook steeds meer zijn intrede buiten het eiland.

Dat is met name te danken aan de toenemende populariteit van speciaalbieren. Momenteel heeft de brouwerij twaalf verschillende soorten bieren in het assortiment. "We hadden nooit verwacht dat die bieren zo’n vlucht zouden nemen. Het idee was aanvankelijk vooral dat Texel een eigen brouwerij verdient."

Uit het jasje

Inmiddels is de brouwerij zo gegroeid dat het huidige pand te klein wordt. "We groeien echt uit ons jasje. In alle hoeken staan potten en pannen. We zijn in gesprek met de gemeente over een locatie voor een nieuwe brouwerij."

Daarbij is één ding heel duidelijk: "Het bestaat niet dat we buiten Texel gaan brouwen." Momenteel is de meest serieuze optie een locatie vlak bij het industrieterrein van Oudeschild, zegt Van der Loeff. "Op een steenworp afstand van de huidige brouwerij. Binnen een jaar of vier hopen wij de nieuwe brouwerij rond te hebben."

Die brouwerij moet twee keer zo groot worden als de huidige. "We zijn wel in uithoeken van Nederland actief, maar nog heel bescheiden. Onze missie is om uiteindelijk heel Nederland te laten genieten van een stukje Texel." Ook over de groei van speciaalbier zijn de verwachtingen hoog: "De populariteit is nog lang niet op haar top."

Proeflokaal

Aanvankelijk was die brouwerij nog kleinschalig, en dreef financieel op het proeflokaal: het café dat aan de brouwerij vastzit. "Inmiddels zijn we er financieel niet meer van afhankelijk."

Toch blijft het proeflokaal een belangrijk onderdeel, benadrukt Van der Loeff. "Het is belangrijk om mensen kennis met ons te laten maken. Dat ze naar huis gaan en de brouwerij hebben gezien."

Die kennismaking vindt niet alleen plaats in het proeflokaal, maar er kan ook een rondleiding door de brouwerij worden geboekt. Ook die is in de zomerperiode duidelijk populairder. Op een rustige dag zijn er dertig tot veertig bezoekers, in de zomerperiode zijn aantallen van honderdvijftig tot tweehonderd geen uitzondering.

Slecht weer

Ironisch genoeg is het bezoekersaantal van de rondleidingen dan weer gebaat bij slecht weer. "Bij mooi weer zijn de mensen liever buiten. Je kunt de weersverwachting aflezen aan het aantal reserveringen."

Mocht het slecht weer worden, dan worden er extra oproepkrachten opgetrommeld: een stuk of zes scholieren en studenten die in de vakantie bij de brouwerij werken. In totaal zijn er 65 mensen werkzaam in de brouwerij. Twee derde van hen woont op Texel.

Vakantie

Of Van der Loeff zelf wel tijd heeft voor vakantie in de zomer? "Jazeker. We hebben een fantastisch team hier, dat met veel passie bier brouwt en waar ik het in het volste vertrouwen aan overlaat. Meestal ga ik vroeg in de zomer even een weekje weg." 

Intussen zijn de brouwers "keihard bokbier aan het brouwen" voor het najaar. "Dat moet begin september weer klaar staan, dus de voorraad begint inmiddels flink te groeien."

 

Proeverij op de Steiger op Lekker Laren

16 augustus 2017

Het pittoreske centrum van Laren (nh) is de locatie voor Lekker Laren van donderdag 24 tot en met zondag 27 augustus.

Texels Proeverij op de Steiger haalt Texel naar de vaste wal en biedt behalve een goed glas Texels speciaalbier, een proeverij van vier kleine glaasjes. Neem plaats op de steiger, ontspan en geniet van Skuumkoppe, Goudkoppe, Vuurbaak en Springtij.

Kijk voor meer informatie over en het kopen van tickets voor Lekker Laren op de website van Lekker Laren.

www.lekkerlaren.nl/partners-merken/texels-bier
www.lekkerlaren.nl/programma

 

 

 

 

 

Masterclass tijdens Beach Food Festival Texel

19 juli 2017

Sil van Dijk

“Uniek kijkje in de wereld van Texels speciaalbieren”

Masterclass Texels Speciaalbier tijdens Beach Food Festival op Texel.

Proeven en leren, leren en proeven; de Masterclass Speciaalbieren van Texels is de ultieme ervaring voor de bierliefhebber! Deze schuimende introductie in wereld van de Texelse Bierbrouwerij is zowel voor fijnproevers als voor geïnteresseerde liefhebbers een fantastische belevenis. Onze biersommelier Sil van Dijk laat je kennismaken met de verschillende bieren van Texels en neemt je mee op een reis door het fascinerende brouwproces. Na deze masterclass zal je nog meer genieten van je volgende glas Texels!

Het Waddenstrand van Oudeschild is van 28 tot en met 30 juli omgetoverd tot een geweldig Beach Food Festival, dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Kom hier naar de Masterclass Texels Speciaalbier. Reserveer tijdig want het aantal plaatsen is beperkt.

Wanneer en waar?
Dagen: vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juli
Tijd: 13.15, 18.15 en 19.15 uur, op zondag de laatste om 19.00 uur
Duur: maximaal 60 minuten
Kosten: € 7,50 per persoon
Aantal plaatsen: 10
Locatie: proeftheater van het Beach Food Festival

Aanmelden:
dit kan tijdens het evenement
of al van te voren via de mail: info@beachfoodfestival.nl.

Meer informatie
beachfoodfestival.nl
Het festival is gratis toegankelijk.

Proeverij op de Steiger tijdens Taste of Amsterdam

16 juni 2017

Taste of Amsterdam steigerproeverij

De Proeverij op de Steiger tijdens Taste of Amsterdam is een succes geweest. Vele proefglaasjes zijn uitgeserveerd, Een impressie van het festival staat op YouTube (RTL4 Barts Wereld).

Texels Proeverij op de Steiger komt uitvoerig in beeld van minuut 4:31 tot 6:14.  https://www.youtube.com/watch?v=aebDllMUdt0
Deelnemen aan de in het filmpje genoemde prijsvraag kan helaas niet meer.

 

 

 

GOUD voor Skuumkoppe

6 april 2017

Dutch Beerchallenge 2017 goud SK

Grote winnaar bij Dutch Beer Challenge

De Texelse bierbrouwerij heeft gisteren met haar paradepaardje Skuumkoppe de Gouden Medaille gewonnen bij de Dutch Beer Challenge 2017. Ieder jaar worden hier de beste bieren van Nederland verkozen. Sef Brackel en Maaike Zilverberg namen de prijs in ontvangst.

 “Apetrots zijn we op de gouden medaille bij de prestigieuze Beer Challenge. Met  Skuumkoppe wisten we dat we iets bijzonders in huis hebben. Dat de gerenommeerde vakjury van de Dutch Beer Challenge dit bevestigt met de hoogste, gouden uitverkiezing in de categorie Amber Ale is prachtig. Voor  ons, voor de liefhebbers en natuurlijk ook voor alle Texelaars”, aldus Sef Brackel directielid van de Texelse Bierbrouwerij.

Skuumkoppe, de trots van Texels, is een donker verfrissend tarwebier. Zoet en bitter zijn in perfect evenwicht. De gerst en tarwe die gebruikt worden bij het brouwproces worden op het eiland geoogst.

Skuumkoppe dankt zijn naam aan de witte koppen op de golven van de ruige zee. Golven die ons eiland omspoelen: dag in dag uit, het hele jaar door.

Op de foto: Sef Brackel (l) directielid en Maaike Zilverberg (r), accountmanager met de Gouden Medaille bij de Dutch Beer Challenge 2017

 

Vacature Allround Medewerker Proeflokaal

5 april 2017

De Texelse Bierbrouwerij zoekt wegens groei van de activiteiten een

 ALLROUND MEDEWERKER PROEFLOKAAL

 Het Proeflokaal is het visitekaartje van de brouwerij waar de tevredenheid van onze gasten hoog in het vaandel staat. Als Allround Medewerker Proeflokaal ben je inzetbaar als Gastheer/vrouw Proeflokaal en als Rondleider. Gastgerichtheid en gastvrijheid zijn jouw tweede natuur. Je ontvangt gasten, neemt bestellingen op, werkt op het terras, serveert snacks en drinken, rekent af en werkt achter de bar. Daarnaast adviseer je gasten bij hun keuzes van Texels Speciaalbieren, je helpt in het magazijn, in de winkel en met de schoonmaak van het Proeflokaal. Naast deze werkzaamheden wordt je ook wanneer nodig ingezet als rondleider. Daarvoor doe je zelf ook de bijbehorende voorbereidingen. De Allround Medewerker Proeflokaal kan de liefde en passie voor Texels Speciaalbieren overbrengen en zo de gasten als ambassadeurs laten vertrekken.

 

Functie eisen:

*Beschikbaar van dinsdag tot en met zaterdag

*Uitstekende verbale vaardigheden in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal

*Representatief

*Gastgericht & klantvriendelijk

*Sterke communicatieve vaardigheden

*In staat om een goede interactie met de groep tot stand te brengen

*Horecaervaring is geen must, wel een pré

*Flexibel

*Betrokken

*Affiniteit met de Texelse Bierbrouwerij

 

Wij bieden:

*Een interessante en veelzijdige functie voor gemiddeld 35 uur per week

*Avonden vrij (je werkt van 09.30 uur tot 18.00 uur, uitzonderingen daargelaten)

*Een uitdagende functie met veel afwisseling

*Een enthousiast en gevarieerd team

*Veelzijdig publiek van gezinnen tot groepsuitjes

*Marktconform salaris, afhankelijk van kennis, ervaring en leeftijd

*Een aantrekkelijke werkomgeving bij een van de toonaangevende brouwerijen van speciaalbier in Nederland.

  

Interesse?

Stuur je motivatiebrief met recente pasfoto en CV naar Nicole Wigman, proeflokaal@texels.nl. Voor meer informatie over de functie kun  je via hetzelfde mailadres contact opnemen.

Vacature Rondleider & Gastheer/Dame Proeflokaal (Parttime)

15 maart 2017

De Texelse Bierbrouwerij zoekt wegens groei van de activiteiten een 

Rondleider & Gastheer/Dame
Proeflokaal (Parttime)

 Het proeflokaal is het visitekaartje van de brouwerij waar de tevredenheid van onze gasten hoog in het vaandel staat. Je bent verantwoordelijk voor de rondleiding door de brouwerij en doet zelf ook de bijbehorende voorbereidingen. Daarnaast adviseer je gasten bij hun keuzes van Texels Speciaalbieren en breng je ook bestellingen naar gasten, helpt achter de bar en in de winkel. De Rondleider/Gastheer of dame kan de liefde en passie voor Texels Speciaalbieren overbrengen en zo de gasten als ambassadeurs laten vertrekken.

Functie eisen:

 • Gastgericht & klantvriendelijk

 • In staat om een goede interactie met de groep tot stand te brengen

 • Aantoonbaar ervaring met het leiding geven aan/werken met groepen

 • Betrokken

 • Affiniteit met de Texelse Bierbrouwerij

 • Gedurende langere tijd flexibel inzetbaar

 • Uitstekende verbale vaardigheden in de Nederlandse, Duitse en/of Engelse taal

 • Bij voorkeur in het bezit van een BHV certificaat

Wij bieden:

Een interessante en veelzijdige parttimefunctie, in een aantrekkelijke werkomgeving bij een van de toonaangevende brouwerijen van speciaalbier in Nederland. Je maakt deel uit van een enthousiast en gevarieerd team. Je werkt met een veelzijdig publiek van gezinnen tot groepsuitjes. Het salaris is marktconform.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief met recente pasfoto en cv naar Nicole Wigman, proeflokaal@texels.nl. Voor meer informatie over de functie kun je via hetzelfde mailadres contact opnemen.

Texels internationaal in beeld

21 februari 2017

Texels genoemd in lijst beste Nederlandse speciaalbier brouwerijen

Over the past decade, the Netherlands has experienced a substantial craft brewing boom which has led to the creation of several fantastic, independent breweries. Many of these small-scale enterprises have become exceptionally famous inside the Netherlands, whilst other have even broken into the international brewing scene. Here’s a rundown of the best craft beer producers in the Netherlands.

Texelse Bierbrouwerij
As its name suggests, this brewery is located on the northern Dutch island Texel and uses local ingredients, fresh water and craftsmanship to make its delicious beers. Its seasonal ranges are always superb and include Dutch classics such as dark bocks or fruity witbiers as well as speciality brews like its Eyerlander- a smooth, amber beer that is named after Texel’s northern coast.

Lees het hele artikel op The Best Dutch Craft Breweries

 

Vertrek Maurice Diks bij Texelse Bierbrouwerij

9 februari 2017

Maurice Diks stopt met ingang van 1 maart 2017 met zijn werkzaamheden voor de Texelse Bierbrouwerij. Na 16 jaar neemt hij op eigen verzoek afscheid van zijn functie als directielid.

“Ik heb de afgelopen 16 jaar de brouwerij in Oudeschild volwassen zien worden. Vanaf 1999 als bedrijfsleider. Daarna vanaf 2004 als technisch directeur. Samen met de twee huidige eigenaren Marten van der Loeff en Sef Brackel ben ik trots op de mooie groei die de brouwerij heeft doorgemaakt onder leiding van ons drieën. Mijn hart heeft altijd gelegen bij pionieren. Ik begrijp dat de groei van de brouwerij gepaard gaat met een professionalisering. Ik vind daarin echter minder voldoening. Het is tijd voor anderen om het stokje over te nemen”, aldus Maurice.

“Wij danken Maurice voor zijn inzet en passie voor de Texelse Bierbrouwerij. Hij zit in het DNA van de brouwerij en heeft een grote rol gespeeld in de groei en bekendheid van onze brouwerij en van ons merk Texels. Hij zal altijd welkom blijven om te genieten van een Skuumkoppe”, aldus algemeen directeur Marten van der Loeff.

Ted Krebbeks heeft op ad interim basis de positie van Maurice overgenomen. De komende maanden zal een permanente oplossing voor deze functie worden gevonden.

 

 

 

Vacature: Brouwer

6 december 2016

Ter uitbreiding van het brouwteam van de Texelse Bierbrouwerij zijn wij op zoek naar een

Gedreven Brouwer (m/v)

De Texelse Bierbrouwerij is een ambachtelijke bierbrouwerij die haar producten zeer hoog in het vaandel heeft staan. Het assortiment Texels speciaal bier geniet landelijke bekendheid en is al vele malen in de prijzen gevallen.

Voor de versterking van ons brouwteam team zijn wij vanaf 1 januari op zoek naar een collega die in teamverband kan werken maar ook een grote mate van zelfstandigheid heeft. Je weet van aanpakken. Je bent in het bezit van je MBO diploma niveau 3 of 4 Levensmiddelentechnologie. Enige jaren ervaring in de voedingsmiddelindustrie en kennis van HACCP is een pre.

Kandidaten die wonen op Texel of in de kop van Noord-Holland hebben onze voorkeur

Het betreft een fulltime dienstverband voor een periode van een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Ben je gemotiveerd om aan te pakken, heb je geen 9-5 mentaliteit, en ben je geïnteresseerd? mail dan je motivatiebrief en CV naar Kirsten van den Boomgaard, info@texels.nl

Texels Bock opnieuw in de prijzen

31 oktober 2016

Bock foto bij tap

Liefhebbers proefden bij Texels in Oudeschild

Texels Bock tweede bij de competitie voor 'Lekkerste Bockbier van Nederland'

Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier van de Texelse Bierbrouwerij viel tijdens een blinde proeverij onder 120 liefhebbers weer goed in de smaak. De verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ is de grootste onafhankelijke consumententest van bockbier in Nederland. Het sinds 2001 jaarlijks terugkerende evenement was 15 oktober te gast bij Texels.

Bier liefhebbers uit heel Nederland kwamen afgelopen zaterdag naar Oudeschild om bij de Texelse Bierbrouwerij uit te maken welk bockbier herfst 2016 het lekkerste is. Op het programma stond een blinde proeverij van in Nederland gebrouwen bockbieren op fles. Een vijftigtal brouwerijen had hun bockbieren afgevaardigd. Lauweren waren te verdienen in twee categorieën: Standaard Bockbier (tot en met 7% ABV) en Zwaar Bockbier (meer dan 7% ABV).

Uitslag

In de categorie Standaard Bockbier ging de tweede prijs naar Texels Bock. In deze categorie waren er daarnaast ereplaatsen voor Bronckhorster IJsselbock van Rodenburg Brouwerij met een eerste plaats en voor Gulzige Gans van brouwerij De Gulzige Gans met een derde plaats. Walhalla Heimdall IRB ging met de hoogste eer strijken in de categorie Zwaar Bockbier. De overige podiumplaatsen waren hier voor de Dubbelbock van Speciaalbierbouwerij St. Christoffel met een tweede plaats en Johannieter … met een derde plaats.

Onafhankelijke consumententest viert derde lustrum

De verkiezing ‘Lekkerste bockbier van Nederland’ wordt sinds 2001 gehouden en vierde dus dit jaar haar derde lustrum. Het evenement is uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke consumententest van bockbier in ons land. Het is niet de eerste keer dat de brouwers van Texels tijdens deze verkiezing hoge ogen gooien. In 2009, 2011 en 2012 werd Texels Bock uitgeroepen tot het lekkerste van Nederland. Bij de verkiezing van afgelopen jaar verheugde de Texelse Bierbrouwerij zich in een eervolle derde plaats in de categorie Standaard Bock.

Internationaal succes

Het bockbier van Texels valt niet alleen in Nederland in de smaak, zowel bij liefhebbers als bij professionele kenners. Ook in het buitenland viel het herfstbier van ons eiland recentelijk in de smaak en in de prijzen. Tijdens de Brussels Beer Challenge afgelopen najaar was er goud voor Texels Bock. Bij de Beer Challenge in Barcelona werd het bockbier van de speciaalbierbrouwers uit Oudeschild gelauwerd met brons. 

Toonaangevend sinds 1999

De brouwers van Texels maken hun bieren sinds 1999. Daarbij combineren ze traditioneel vakmanschap met aandacht, toewijding en eigentijdse technologie. Texels brouwt zijn bovengistende bieren met louter duinwater, mout van gerst en tarwe op het eiland zelf geoogst, hop en een eigenzinnige giststam als ingrediënten. Het bier van Texels is daarom een puur product van Texel.

Bock is niet het enige bier van Texels dat bij bierkeuringen in binnen- en buitenland waardering en prijzen oogst. Afgelopen twee jaar vielen ook Dubbel, Stormbock, het lentebier Springtij en het volgens het ‘Reinheitsgebot’ gebrouwen Goudkoppe in de prijzen. Dit bewijst dat de kwaliteit van de speciaalbieren die de Texelse Bierbrouwerij brouwt bepaald geen toevalstreffer is. Bovendien werd het bedrijf in 2015 uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar in de provincie Noord-Holland.

Proeflokaal weer open

27 september 2016

Het proeflokaal van de Texelse Bierbrouwerij is op de normale openingsdagen (dinsdag t/m zaterdag) toegankelijk voor het publiek.  

Vanaf dinsdag 27 september 10.30 uur zullen wij onze gasten weer ontvangen voor rondleidingen door de brouwerij en kunnen onze speciaalbieren volop worden geproefd!  

Rondleiding kunnen worden gereserveerd op onze website. U kunt de volgende link gebruiken: 

http://www.texels.nl/nl/brouwerij-bezoek/rondleiding-reserveren/step1

 

 

Brouwerij maandag weer geopend

26 september 2016

De Texelse Bierbrouwerij heeft maandag 26 september de productie van haar speciaalbieren hervat. De productie was afgelopen woensdag 21 september uit voorzorg stilgelegd na de vondst van asbest in enkele ruimtes. 

Asbest aangetroffen in enkele ruimtes van pand brouwerij

22 september 2016

In enkele ruimtes van het pand waarin de Texelse Bierbrouwerij is gevestigd, is de aanwezigheid van asbest vastgesteld. De eigenaar van het pand heeft de brouwerij hier formeel van op de hoogte gebracht.
Conform de meldingsplicht heeft de pandeigenaar de Regionale Uitvoeringsdienst NHN (RUDNHN) en de gemeente Texel op de hoogte gebracht.
De Texelse Bierbrouwerij hervat naar verwachting maandag 26 september de productie. Op woensdag 21 september was de productie op instructie van de pandeigenaar en asbest inventarisatiebedrijf SGS Search tijdelijk stilgelegd. De productieruimtes, proeflokaal en de kantoren waren uit voorzorg dicht.
Het proeflokaal is naar verwachting op dinsdag 27 september weer open voor het publiek.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de omgevingslucht in het gehele gebouw vrij is van asbest. Enkele opslagruimtes dienen vanwege het aanwezige asbest te worden gesaneerd.
Algemeen directeur van de brouwerij Marten van der Loeff zegt in een korte toelichting:
"We hebben de eigenaar van het pand en de betrokken autoriteiten alle medewerking verleend om de zaak verder te onderzoeken. Vanzelfsprekend willen wij elk risico voor onze medewerkers, gasten van de brouwerij en omwonenden uitsluiten. Betrokkenen hebben op een indrukwekkende manier samengewerkt. Ik ben blij dat we door alle inspanningen onze activiteiten aanstaande maandag kunnen hervatten. Wij zullen iedereen via onze website op de hoogte houden. ”

openingsfestival

15 april 2016

logo week van het nederlandse bier

De 5e editie van het Nederlands Bierproeffestival Den Haag in 2016!


Ook de Texelse Bierbrouwerij is weer present tijdens het openingsfestival van de Week van het Nederlands Bier in de Grote Kerk in Den Haag. 

Van donderdag 19 mei t/m zaterdag 21 mei 2016 wordt het Nederlands Bierproeffestival voor de 5e keer georganiseerd! Het festival is het openingsevenement van de Week van het Nederlandse Bier waar 3 dagen lang ruim 40 Nederlandse brouwerijen hun bieren presenteren. Bierliefhebbers kunnen tijdens deze 3 dagen genieten van veel verschillende biersoorten in een ontspannen sfeer op een unieke locatie, de Grote Kerk. 

Kijk voor meer informatie op www.weekvanhetnederlandsebier.nl

Vacature brouwmeester

5 oktober 2015

De Texelse Bierbrouwerij, gevestigd op het Waddeneiland Texel, is op zoek naar een

Brouwmeester

om het huidige team te versterken en te leiden.

In de afgelopen jaren is de Texelse Bierbrouwerij uitgegroeid tot een van de toonaangevende brouwerijen van speciaalbier in Nederland. Het meest bekende bier van Texels is Skuumkoppe. Daarnaast worden er nog 11 andere bovengistende bieren gebrouwen. Er werken 32 mensen bij de brouwerij en het proeflokaal.

De brouwerij is op zoek naar een persoon die is opgeleid als brouwmeester en daarnaast over leidinggevende capaciteiten beschikt. De geschikte kandidaat zal het brouwteam gaan leiden en een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de brouwerij. Dit is een uitdagende kans voor een brouwer met ambitie om bij een snelgroeiende brouwerij de volgende carrièrestap te maken en zijn leiderschaps- en brouwkwaliteiten verder te ontwikkelen. De brouwmeester rapporteert direct aan de Technisch Directeur.

De ideale kandidaat heeft een mentaliteit die goed aansluit bij die van de brouwerij: energiek, ter zake kundig en bereid zich in te zetten voor de toekomst van het ambachtelijk gebrouwen speciaalbier. Hierbij respecteert hij de originele receptuur en onderscheidende smaak van Texels. Tevens neemt de kandidaat zijn verantwoording bij het bewaken van de kwaliteit en uitvoeren van bedrijfsplannen.

Verantwoordelijkheden

 • Het leiden van de bierproductie in de brouwerij
 • Participeren in het dagelijkse brouwproces en zorgen dat doelstellingen worden behaald
 • Initiëren van, en bijdragen aan verbeterprocessen, in lijn met de bedrijfsvisie
 • Verantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en gezondheid
 • Leiden, coachen en ontwikkelen van het team van brouwers
 • De technische expertise van het brouwteam inzetten om bij te dragen aan de continue verbetering van product en proces
 • Bijdrage leveren aan het realiseren van investeringsprojecten in de brouwerij
 • Leiding nemen over de ontwikkeling van nieuwe producten in de brouwerij

Opleiding en Ervaring

 • Universitaire opleiding (of vergelijkbaar) op niveau brouwmeester
 • 3 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen een brouwerij
 • Ervaring met het leiden van teams bij het bereiken van kwaliteits-, productie- en veiligheidsdoelstellingen
 • Uitstekende people/team management vaardigheden
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Gepassioneerd brouwer met een voorliefde voor speciaalbier

De brouwmeester dient woonachtig te zijn op Texel.

Wat bieden wij

Deze brouwmeester krijgt een uitdagende baan met volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling bij de Texelse Bierbrouwerij in Oudeschild op het eiland Texel.

 • Fulltime functie
 • Jaarcontract met zicht op vaste aanstelling
 • Marktconform salaris, afhankelijk van kennis, ervaring en leeftijd
 • Doorgroeimogelijkheden
 • Goede werksfeer en enthousiast team

Solliciteren

Stuur je motivatiebrief met recente pasfoto en cv Kirsten van den Boomgaard, info@texels.nl. Voor meer informatie over de functie kun je via hetzelfde mailadres contact opnemen.  

Beste Onderneming van Noord Holland

22 mei 2015

OUDESCHILD - Met grote trots heeft de Texelse Bierbrouwerij woensdagavond de titel in ontvangst mogen nemen van Beste Onderneming van Noord-Holland. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking in Theater De Philharmonie in Haarlem beoordeelde de jury de brouwerij van Texels speciaalbier uit Oudeschild als beste van de tien genomineerde bedrijven in de categorie MKB-midden.

Teamprestatie
Glimmend van trots ontving technisch directeur Maurice Diks de prijs uit handen van jurylid Jeroen Zwinkels, “Deze prijs is een enorme waardering voor de prestaties van het hele team van de brouwerij. In de afgelopen jaren is dit team behoorlijk uitgebreid. We hebben deze prijs gewonnen omdat iedereen met enthousiasme en grote inzet dagelijks zijn of haar steentje bijdraagt aan ons succes”.

Eigen koers varen
Al ruim 15 jaar brouwen de Texelaars met passie hun bier op het eiland met ingrediënten van het eiland. En eigenzinnig als de bewoners van het Waddeneiland zijn, zo vaart de Texelse Bierbrouwerij al die jaren zijn eigen koers. Met succes. De witte vlag met het rode logo wappert allang niet meer alleen op de Texelse duinen.

 Dijk van een compliment
“Op de Dutch Beer Challenge zijn we dit voorjaar door bierkenners onderscheiden met drie zilveren en een gouden medaille”, vertelt Maurice Diks glunderend. “De uitverkiezing ‘Beste Onderneming van Noord-Holland’ is dé erkenning door collega-ondernemers voor bijzonder ondernemerschap in onze mooie provincie. Het is een dijk van een compliment om deze eretitel te mogen ontvangen. Het is een grote stimulans om onze jongensdroom voort te zetten en heel Nederland een stukje Texel te laten proeven.” 

Op de foto: v.l.n.r. Trots op Ondernemingsprijs: Maurice Diks, Marten van der Loeff en Sef Brackel van de Texelse Bierbrouwerij.

 

 

1e prijs Ondernemer van het Jaar Noord Holland

22 mei 2015

OVNH Haarlem InBloeiFotografie 010 copy

Texelse Bierbrouwerij beste onderneming van Noord-Holland

OUDESCHILD - Met grote trots heeft de Texelse Bierbrouwerij woensdagavond de titel in ontvangst mogen nemen van Beste Onderneming van Noord-Holland. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking in Theater De Philharmonie in Haarlem beoordeelde de jury de brouwerij van Texels speciaalbier uit Oudeschild als beste van de tien genomineerde bedrijven in de categorie MKB-midden.

Teamprestatie
Glimmend van trots ontving technisch directeur Maurice Diks de prijs uit handen van jurylid Jeroen Zwinkels, “Deze prijs is een enorme waardering voor de prestaties van het hele team van de brouwerij. In de afgelopen jaren is dit team behoorlijk uitgebreid. We hebben deze prijs gewonnen omdat iedereen met enthousiasme en grote inzet dagelijks zijn of haar steentje bijdraagt aan ons succes”.

Eigen koers varen
Al ruim 15 jaar brouwen de Texelaars met passie hun bier op het eiland met ingrediënten van het eiland. En eigenzinnig als de bewoners van het Waddeneiland zijn, zo vaart de Texelse Bierbrouwerij al die jaren zijn eigen koers. Met succes. De witte vlag met het rode logo wappert allang niet meer alleen op de Texelse duinen.

 Dijk van een compliment
“Op de Dutch Beer Challenge zijn we dit voorjaar door bierkenners onderscheiden met drie zilveren en een gouden medaille”, vertelt Maurice Diks glunderend. “De uitverkiezing ‘Beste Onderneming van Noord-Holland’ is dé erkenning door collega-ondernemers voor bijzonder ondernemerschap in onze mooie provincie. Het is een dijk van een compliment om deze eretitel te mogen ontvangen. Het is een grote stimulans om onze jongensdroom voort te zetten en heel Nederland een stukje Texel te laten proeven.” 

Bijlage foto: v.l.n.r. Trots op Ondernemingsprijs: Maurice Diks, Marten van der Loeff en Sef Brackel van de Texelse Bierbrouwerij.

Goud voor Texels bij Dutch Beer Challenge

19 maart 2015

,,Wij glimmen. Wij gloeien”, glundert Maurice Diks, Technisch directeur / brouwmeester van de Texelse Bierbrouwerij. Bij de eerste editie van de Dutch Beer Challenge in Rotterdam zijn vier speciaalbieren van Texels in de prijzen gevallen.

Texels Springtij kreeg goud in de categorie blond/meibock, het Dubbel draagt nu de zilveren medaille van de categorie donker/licht donker, en Texels Bock bij de bock- en dubbelbockbieren. Ten slotte kreeg het net introduceerde Texels Donkerd I.P.A. een zilveren plak bij de innovatie-speciaalbieren.

Drie keer zilver, één keer goud, en dat allemaal van duinwater, Texels graan, hop en gist. En natuurlijk Texelse inzet, Texelse ervaring, Texelse rust; na het ambacht van het brouwen rijpen Texels bieren in de fles en op het fust voordat ze de wijde wereld in gaan.

Expert-jury

Tijdens de eerste aflevering van de Dutch Beer Challenge, een zinderende competitie waarvoor 155 bieren waren ingezonden. 25 Experts, waaronder enkele internationale grootmeesters, keurden de bieren. En ze waren streng; in enkele van de 15 categorieën werden niet alle medailles vergeven.

Bier van kleinere, vaak lokale brouwerijen is erg in opkomst. De Texelse Bierbrouwerij overstijgt inmiddels dat lokale ruimschoots; bijna overal in Nederland zijn de bovengistende speciaalbieren verkrijgbaar. Gemaakt en gerijpt in de brouwerij tussen de schapenweiden van Oudeschild is Texels meer dan een smakelijk bier. Maurice Diks: ,,De zilte waddenlucht, de ruimte onder de immense hemelkoepel, de buigende gersthalmen in de westenwind, je proeft ze als Skuumkoppe, Springtij of Dubbel het glas in schuimen.”

Texelse Bierbrouwerij genomineerd Ondernemer van het Jaar

16 maart 2015

Wij zijn finalist

De Texelse Bierbrouwerij is één van de tien finalisten (MKB Midden) van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2014/2015. 

Deze bedrijven worden in de komende weken nogmaals door de jury bezocht en getoetst. Op woensdag 20 mei worden tijdens de finale-avond in theater de Philharmonie in Haarlem de drie nieuwe winnaars bekend gemaakt. Wordt de Texelse Bierbrouwerij de winnaar van de prijs ‘Beste Onderneming van Noord-Holland’ in de categorieën MKB-Midden?

Meer op 28 maart in de gehele oplage van HMC media, bijvoorbeeld het Noordhollands Dagblad 

Texelse Bierbrouwerij
Er is bier en er is Texels bier. Bovengistend, bovenschuimend, koel als de Texelse zee lucht, helder als de blauwe hemel zelf. Skuumkoppe, Goudkoppe, Dubbel, Tripel en de herfstige Stormbock, ze komen allemaal uit de Texelse Bierbrouwerij, een grootgeworden jongensdroom gevestigd in een voormalige kaasfabriek. Daar gonst het van activiteit, rond de brouwketels, en in het proeflokaal, als dorstige bezoekers een kijkje komen nemen. In de rijpingshal echter heerst rust. Goed bier heeft tijd nodig en dat krijgt het. Duinwater, Texelse granen, de beste hop en pure brouwkunst zijn sinds 1999 de ingrediënten van Texels trots.

Introductie Texels Donkerd I.P.A.

14 maart 2015

YES5335

DONKERD - DE I.P.A. VAN TEXELS

De Texelse Bierbrouwerij presenteert met trots een nieuw speciaalbier: Texels Donkerd I.P.A. (alc. 6%). Dit bier met een link naar de historie wordt op Texel geïntroduceerd ter gelegenheid van de viering van 600 jaar stadsrechten.

I.P.A. staat voor India Pale Ale. Dit biertype stamt uit de tijd dat met zeilschepen naar ‘de Oost’ werd gevaren.  ‘De Reede van Texel’ was voor die schepen een belangrijke ankerplaats. Hier werd gewacht op gunstige wind en gebunkerd voor de reis. Ook bier ging mee aan boord. Het I.P.A. dat de beroemde zeevaarders uit de Gouden Eeuw meenamen, was goed houdbaar door de extra hop die werd toegevoegd tijdens het brouwproces.

De toegevoegde hop is nog steeds kenmerkend voor dit biertype. In Texels Donkerd I.P.A. wordt hop vers verwerkt tijdens het brouwproces. Dit geeft een fruitige geur en een smaak die doet denken aan grapefruit, ananas en mango. Gebrande mout zorgt voor de donkere kleur en smaaktonen van koffie en karamel. De moutbitterheid is een mooie aanvulling op de voor een I.P.A. kenmerkende hopbitterheid.

Het is de diepbruine kleur van het bier waar de naam Donkerd aan refereert. Donkerd is immers Texels dialect voor duisternis. Texels brouwmeester Maurice Diks: ,,We hebben een bijzondere I.P.A. gebrouwen. Hij heeft alle kenmerken van een I.P.A., maar is donker en verrassend toegankelijk. Historie herleeft!"

Verkrijgbaarheid

Texels Donkerd I.P.A. is op Texel en op de vaste wal verkrijgbaar in de horeca en bij slijterijen, zowel op fles als in beperktere mate op fust.

Openingstijden tijdens de wintermaanden

27 oktober 2014

Tijdens de maanden november tot en met maart zijn de openingstijden van het proeflokaal van de Texelse Bierbrouwerij aangepast. Op de dagen dat het proeflokaal is geopend kunt u uiteraard ook deelnemen aan een rondleiding. De exacte data staan vermeld in onze kalender en reserveren kan via deze website.

Tijdens de Kerst- en voorjaarsvakanties is de brouwerij gewoon geopend van dinsdag tot en met zaterdag, maar op feestdagen gesloten.

Buiten de vakanties bent u in november, december en maart welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag. In januari en februari op de woensdagen en zaterdagen. 

Wandel het Noord-Hollandpad en kom langs!

11 augustus 2014

Noord Hollandpad

De Texelse Bierbrouwerij is ambassadeur van het Noord-Hollandpad. Het Noord-Hollandpad is een langeafstandwandelroute (270 km) die Texel met het Gooi verbindt. Het grootste deel van de route voert door boerenland, langs molens, slootjes, kanalen, bos en door karakteristieke dorpjes. De 13 etappes zijn in beide richtingen gemarkeerd, gaan grotendeels over onverharde paden, rustige landwegen of wandelpaden en zijn tussen de 14 en 26 km lang. Informatie over de routes is te vinden op www.noordhollandpad.nl.

Neem onderweg de tijd om een bezoek te brengen aan de brouwerij en/of het proeflokaal. Reserveren voor een rondleiding kan via deze website. www.texels.nl/nl/brouwerij-bezoek

Bierproeffestival in Den Haag

15 mei 2014

logo week van het nederlandse bier

Texels is vertegenwoordigd in de Grote Kerk van Den Haag waar zojuist de derde 'Week van het Nederlandse Bier' is geopend.

Het Nederlands Bierproeffestival is het openingsevenement van deze Week van het Nederlandse Bier. U bent van harte welkom om kennis te maken met Texels speciaalbier.

Kijk voor openingstijden op de website Week van het Nederlandse bier.

 

Texels Vuurbaak en jubileum gevierd met Guus Meeuwis

11 mei 2014

Onthulling Vuurbaak

Onstuimige lancering van Texels Vuurbaak

Tijdens een vliegende storm onthulde Guus Meeuwis vrijdagmiddag het nieuwe bier van Texels. Dit gebeurde op het noordelijkste puntje van het eiland aan de voet van de Texelse Vuurtoren. Guus Meeuwis en Texels brouwmeester Maurice Diks trokken het helderblauwe koord van het spandoek strak, de wind vatte het doek van immense afmetingen in een woeste greep en bolde de naam van Texels jongste telg langs de gevel van de vuurtoren de lucht in. Met vereende krachten werd het canvas in bedwang gehouden en werd de naam voor iedereen leesbaar: Texels Vuurbaak.

De Vuurtoren en ook de Texelse Bierbrouwerij vieren beide hun jubileum dit jaar. Al 150 jaar lang staat de vuurtoren als een fier en helder baken aan de kust van het eiland. De Texelse Brouwerij viert dit weekend dat zij 15 jaar geleden haar deuren opende.
Meteen na de onthulling werd het eerste vat Texels Vuurbaak aangeslagen en het glas geheven. “Lekker bier!” was het commentaar van Guus Meeuwis.

,,Deze vuurtoren is als sinds anderhalve eeuw een belangrijk baken voor de mannen op zee.”, aldus Maurice Diks. ,,Bovendien is de vuurtoren een vast symbool in de uitingen van Texels. Daarom heeft de brouwerij de twee jubilea aangegrepen om een nieuw bier te brouwen dat alleen op Texel verkrijgbaar is.”

Texels Vuurbaak is geïnspireerd op een Ierse Red Ale. Dit type bier wordt gebrouwen met geroosterde gerst wat het bier zijn helder rode kleur geeft. De smaak is licht moutig met tonen van karamel en noten zoals amandel. Het verfrissend licht en fruitige karakter van Vuurbaak komt door de gist van Texels. De speciaal geselecteerde hop geeft een verrassend zacht bittere afdronk aan dit bier. Texels Vuurbaak heeft een robuuste uitstraling, maar een besheiden alcoholpercentage van 5,5%. Kortom een speciaal bier voor een speciaal jaar op Texel.

Een video van de onthulling, open dag en concert op: www.facebook.com/texelsbier

 

Nieuw bier bij de vuurtoren! Introductie 9 mei

8 mei 2014

foto vuurbaak

De Texelse Bierbrouwerij bestaat 15 jaar en dat wordt gevierd op Texel. Met een Open Dag op 10  mei en een nieuw Texels speciaalbier. 

Het jubileum van de brouwerij valt samen met het 150-jarig bestaan van de vuurtoren van Texel. Reden voor de brouwers om een speciaal bier voor Texel te brouwen.

De naam van het bier wordt vrijdag 9 mei om 16.30 uur onthuld door Guus Meeuws. U bent vanaf 16.15 uur welkom bij de vuurtoren van Texel. 

 

 

Open Dag 10 mei

8 mei 2014

De Texelse Bierbrouwerij viert haar 15-jarig jubileum met een open dag op 10 mei.

Van 13.00-17.00 uur is de brouwerij vrij te bezichtigen. Het team van medewerkers staat klaar om u te informeren over de brouwerij en het brouwproces. Kom naar de oude melkfabriek aan de Schilderweg 214b in Oudeschild en zie, ruik en proef het Texels speciaalbier. 

Vanzelfsprekend is het proeflokaal van de brouwerij geopend.

15 jaar Texelse Bierbrouwerij

2 mei 2014

Op Texel gebeurt wat
* gepubliceerd in de krant van de Week van het Nederlandse bier.

In de oude melkfabriek van Oudeschild wordt al lang geen melk meer verwerkt. Het is bier dat er in de ketels is gelagerd, Texels speciaalbier. Op het zonnige terras bij het proeflokaal van de Texelse Bierbrouwerij genieten de gasten van hun Skuumkoppe of van een van de andere speciaalbieren die de brouwerij op Texel produceert.

Al 15 jaar brouwen de Texelaars met passie hun bier op het eiland met ingrediënten van het eiland. En eigenzinnig als de bewoners van het Waddeneiland zijn, zo eigenzinnig vaart de Texelse Bierbrouwerij al die jaren zijn eigen koers. Met succes. De witte vlag met het rode logo wappert niet alleen op de Texelse duinen, maar ook op die van Noord- en Zuid-Holland. Ook het achterland tot en met grote delen van de provincie Utrecht heeft inmiddels kennisgemaakt met Skuumkoppe. Het is er verkrijgbaar in vele horecagelegenheden en landelijk bij slijterijen en groothandels.

,,Met Skuumkoppe is het succes begonnen”, vertelt technisch directeur Maurice Diks enthousiast. ,,De gasten op het eiland – waaronder veel Duitse toeristen – konden hier geen Weizen krijgen. Dat donkerblonde bier zijn we als eerste gaan brouwen. Door de eigen giststam van Texels smaakt het net even anders. Een verrassend bier dus, dat Nederland nog niet kende. Het is nog steeds de trots van Texel.”

De eigen interpretatie die de Texelse Bierbrouwerij meegeeft aan de bieren, is het meest kenmerkend voor de werkwijze van de succesvolle brouwerij. De ambachtelijke brouwprincipes worden moeiteloos geïntegreerd met de hedendaagse technologieën. De koperen brouwketels blijven het kloppend hart van de brouwerij. Maar de hobbybrouwer heeft inmiddels plaats gemaakt voor een universitair geschoolde brouwmeester. Zo garandeert de brouwerij de consistente en hoge kwaliteit.

De groeiende populariteit van speciaalbieren is wind in de zeilen van de Texelaars. Het 15-jarig jubileum is dan ook zeker niet het eindstation. ,,Skuumkoppe met z’n volle en toegankelijke smaak, blijft ons boegbeeld. Dat bier wordt door een brede groep consumenten, ook door dames, gewaardeerd. Voor bierliefhebbers bieden we meer, zowel blond als amberbier. Van de seizoensbieren is Texels Bock zelfs al vele malen in de prijzen gevallen.”

En ondanks alle ontwikkelingen op het vaste land, blijft Texel de basis. De Texelse Bierbrouwerij is verweven met het eilandgevoel, de ongerepte natuur en niet in de laatste plaats met het klimaat. Met meer zonuren en minder regen groeit er uit het graan een dikke graankorrel. Samen met het zuivere duinwater zijn die gerst en tarwe van het eiland de basis voor Texels speciaalbieren. Voeg daarbij de speciaal geselecteerde hopsoorten en de eigen giststam en het resultaat is duidelijk. Texels speciaalbieren die stuk voor stuk de moeite waard zijn.

Intussen serveren de medewerkers van het proeflokaal de volgende ronde proefplankjes aan een groep die net de brouwerij heeft bezocht. ,,Vorig jaar hebben 25.000 bezoekers aan de rondleiding deelgenomen. We zijn hiermee de derde toeristische attractie van het eiland”, weet één van hen trots te melden.

Proef de lente, Texels Springtij

28 maart 2014

Er is weer Springtij

Het speciaalbier voor de lente is Texels Springtij. Weer naar buiten, ontluikend groen, zin in iets nieuws, kortom voorjaarskriebels. Speciaal voor het voorjaar brouwen we Texels Springtij, het bier voor de lente. Zacht en vol van smaak, met en verrassend bloemig karakter. Door het hogere alcoholpercentage een bier met 'body'.

Proef het niet alleen op Texel, maar bijvoorbeeld ook tijdens de diverse lentefestivals.

Bijvoorbeeld tijdens de Lammetjesdag Haarlem 2014 op Eerste Paasdag, zondag 21 april. Een wandeltocht langs een 16 tal cafés waar diverse Lente Bokbieren te proeven zijn. Bij alle deelnemende cafés kan gestart worden vanaf 13.00 uur en de dag eindigt om 20.00 uur. Deelname kost Euro 5,00 en daarvoor krijg je een routebeschrijving en een stempelkaart. Bij voltooiing van de tocht staat er een presentje klaar in het café waar je bent gestart.

 

Ondernemend nieuw jaar

2 januari 2014

Directie en medewerkers wensen u een gelukkig, gezond en ondernemend 2014. In de brouwerij wordt al weer hard gewerkt. Zo zullen er dit jaar graansilo’s komen, wordt het 15-jarig bestaan gevierd en is een nieuw Texels speciaalbier in de maak om dit jubileum luister bij te zetten.

In het voorjaar is de nieuwe website klaar en wordt het mogelijk om via de website te reserveren voor rondleidingen. Op deze manier kan het aantal deelnemers per rondleiding beter geregeld worden en krijgt iedereen alle kans om het brouwproces goed te bekijken en vragen te stellen.

Ook op de vaste wal zijn de bieren van Texels op steeds meer plaatsen in de horeca verkrijgbaar. In Noord en Zuid-Holland en grote delen van de provincie Utrecht heeft de consument al kennis gemaakt met dit ‘Echt Texels product’. En daar zijn we trots op.

25.000 bezoekers bij Texelse Bierbrouwerij

18 december 2013

De Texelse Bierbrouwerij heeft vandaag de 25.000e bezoeker van 2013 in het proeflokaal ontvangen. Met een magnumfles Noorderwiend en een echt Texels kelkglas feliciteerde brouwmeester Maurice Diks de gelukkige. Alle andere bezoekers van de brouwerij deelden in de feestvreugde, zij kregen een gratis consumptie aangeboden.

Achter de schermen wordt intussen hard gewerkt om ook in het nieuwe toeristenseizoen weer vele bezoekers te kunnen ontvangen. ,,Er zijn altijd wensen en punten om te verbeteren, daarover zijn we nu aan het brainstormen. Een belangrijk uitgangspunt is dat er een maximum aantal deelnemers per rondleiding komt, zodat we iedereen voldoende aandacht kunnen geven”, vertelt Diks.

Om de pieken in bezoekersaantallen beter over de dag te verdelen, volgt in het voorjaar een reserveringssysteem via de website. ,,En ook aan die website wordt gewerkt. Volgend jaar zal de nieuwe website van de Texelse Bierbrouwerij live gaan.”

Texels Noorderwiend in de winter

26 november 2013

De naam is: Noorderwiend

Noorderwiend is Texels speciaalbier voor de winter, heerlijk bij een knappend haardvuur.

'Noorderwiend met volle maan, kondigt strenge winter aan’. Het is dit Texese gezegde dat Paul Bosma geïnspireerd bij de prijsvraag van de Texelse Bierbrouwerij. De door hem voorgestelde naam ‘Noorderwiend’ heeft de brouwerij gekozen uit 600 inzendingen op de prijsvraag ‘Wat wordt de nieuwe naam voor Texels Winterbier?’.

Uit handen van brouwmeester Maurice Diks heeft Bosma tijdens Struûn Texel de eerste flesjes Texels Noorderwiend in ontvangst genomen. Bovendien is hij uitgenodigd voor een VIP-rondleiding in de brouwerij en kreeg hij een tegoedbon voor Hotel Opduin. : ,,Vele mooie namen zijn de revue gepasseerd, maar deze springt er voor ons uit”, aldus Maurice Diks. De motivatie van Bosma geeft volgens hem helemaal het juiste gevoel bij een winters bier weer. ,,Nadat je de gure buitenlucht hebt getrotseerd, drink je een Texels Noorderwiend in de warme sfeer van een knappend haardvuur.”

Bosma: ,,De wind uit het gezegde is typisch Texels. De koude lucht die de noorderwiend aanvoert, brengt de winter. De noorderwiend is meestal stevig en fors, wat staat voor de robuustheid van het winterbier. De volle maan in het gezegde verwijst naar de volle smaak en geelkoperen kleur van het winterbier. Zelf vind ik het een prachtige naam voor een mooi winterbier, die zeer goed aansluit bij de namen van de andere bieren.”

Texels Bock opnieuw in de prijzen

28 oktober 2013

Texels Bock is bekroond met zilver tijdens de jaarlijkse verkiezing van het ‘Beste bokbier van Nederland’. Deze competitie heeft het afgelopen weekend plaatsgevonden tijdens het PINT bokbierfestival in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Voor ons een geweldig resultaat, waarvan we u graag persoonlijk op de hoogte brengen.

Tijdens het 36e PINT bokbierfestival zijn 49 bockbieren beoordeeld. De 25 vakkundige juryleden, waaronder brouwers, bierkeurmeesters en biersommeliers uit binnen- en buitenland, hebben ’t Goeye Goet Bockbier van Brouwerij Nederlands Openluchtmuseum als beste benoemd. De derde plaats is voor de Gewaeghde Bock van Stoombierbrouwerij De Bekeerde Suster.

De tweede plaats van Texels Bock bevestigt opnieuw de kwaliteit van ons Texels bier, dat jaarlijks bij verschillende competities in de prijzen valt. Bij de brouwerij op Texel ging dan ook de vlag uit toen het zilveren resultaat bekend werd. We zijn trots op de prijzen die we elk jaar winnen. Het is een groot compliment voor het hele brouwerijteam. En daarbij is uw enthousiasme voor het Texels bier een enorme stimulans.

Wij doen ieder jaar ons best om met Texelse ingrediënten een mooie Texels Bock te brouwen in onze ambachtelijke brouwerij. De karameltonen en zachte volle smaak dragen zeker bij aan de waardering. Met Texels Bock schenkt u een hartverwarmend bier tijdens de herfst.

Texels Bock is er weer

4 september 2013

Texels Bock Glas

Texels Bock is er weer

Proef het tijdens Texel Culinair

Zon, zee, wind en natuur zijn onlosmakelijk verbonden met het vakantiegevoel dat het eiland Texel de bezoeker geeft. En net zo onlosmakelijk zijn ze verbonden met de speciaalbieren van Texels. Speciaalbieren die worden gebrouwen òp het eiland, met ingrediënten vàn het eiland. Texels speciaalbier is daarom erkend als ‘Echt Texels product’. Wat ooit als een hobby begon in de oude melkfabriek van Oudeschild, is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende brouwerij van speciaalbieren: de Texelse Bierbrouwerij.

Brouwmeester en technisch directeur Maurice Diks spreekt met trots over het product dat de brouwerij verlaat. En niet zonder reden. In de afgelopen jaren is het speciaalbier van Texels verschillende keren in de prijzen gevallen. Zo is het Texels Bock als ‘lekkerste’ getest tijdens de grootste consumenten blindproeverij in 2009, 2011 en 2012 en door de vakjury beoordeeld als ‘beste’ in 2010 en 2011.

Diks: ,,Uiteraard zijn we benieuwd naar het oordeel over het bockbier van 2013. De bezoekers van Texel Culinair op 13, 14 en 15 september krijgen de primeur. Zij kunnen als eerste genieten van het najaar op Texel, met Texels Bock uiteraard. Zo heeft elk najaar weer z’n voordeel.”

Tijdens Texel Culinair staat Texels Bock in de schijnwerpers. Als hoofdsponsor daagt de Texelse Bierbrouwerij de ruim 25 chefs van brasseriën en restaurants van Texel uit het lekkerste gerecht te bereiden met Texels Bock. Dat kan zijn als ingrediënt of als bier-spijscombinatie. De smaak van de bezoeker telt. ,,Stuur een SMS met Texels + standnummer naar 3010 om uw voorkeur kenbaar te maken”, moedigt Diks aan. Op de laatste dag van Texel Culinair wordt de winnende chef bekend gemaakt.

Een echt Texels product waarin het ambacht te proeven is. Diks legt uit: ,,De traditionele koperen brouwketels vormen het hart van de brouwerij. En daarnaast hebben de moderne technieken hun intrede gedaan in het productieproces en laboratorium. Op deze wijze is de consistente kwaliteit gewaarborgd van de 11 soorten speciaalbier die op Texel gebrouwen worden.” Wie dit met eigen ogen wil zien, is welkom op de Texelse Bierbrouwerij aan de Schilderweg 214b in Oudeschild. Dagelijks zijn er rondleidingen met na afloop een proefplankje met vier speciaalbieren in het proeflokaal of op het terras.